Antti Lindtman juhlapuhe Halkian Työväenyhdistyksen 110-vuotisjuhlassa 21.8.2016 lyhennetty

Arkisto

Hyvät ystävät ja toverit!

Tämän työväenliikkeen historia on täynnä taistelua ja vastuunkantoa. Muutokset eivät ole tulleet ilmaiseksi, tasa-arvon luonti on ollut pitkä tie. Palkansaajan aseman turvaaminen on vaatinut isoja hartioita sekä lujaa sydäntä. Yhteisellä joukkovoimalla on saatu paljon aikaan.

Sosialidemokraattinen liike on elänyt aatteesta ja rakentanut Suomea. Hyvinvointi-Suomea.

Se on tarina luottamuksesta ja yhteisöllisyydestä, tarina eheydestä ja inhimillisyydestä. Suomalaiset eivät halua, että tämän maan parhaat päivät ovat ohi. He uskovat, että parhaat päivät ovat vasta edessäpäin. Tulevaisuuden siemenet kylvetään nyt.

Suomalaiset odottavat, toivovat ja haluavat ratkaisuja, joilla Suomi saadaan nousuun. Ratkaisuja, joilla näköala tulevaan kirkastuisi. Suomalaiset vaativat päätöksiä, joista myös seuraava sukupolvi voi olla ylpeä.

Moni tavallinen suomalainen kuitenkin pohtii, mihin Suomea ollaan viemässä. Moni katsoo huolestuneenakin tulevaisuuteen. Kansalaisten huoli maan tulevaisuudesta on aito ja sitä huolta pitää nöyrästi kuunnella.

Suomi ja suomalaiset seisovat nyt tienhaarassa, jossa valittavana on kaksi suuntaa. Tämä sukupolvi päättää, mihin suuntaan kuljemme. Tarvitsemme paljon viisautta ja kaukokatseisuutta.

Yksi vaihtoehto on tie, joka johtaa eriarvoisuuden kasvuun.
Tässä vaihtoehdossa tehdään lyhytnäköisiä päätöksiä, joilla leikataan suoraan maamme ja ihmisten tulevaisuudesta. Tässä vaihtoehdossa leikataan kaikkein heikoimmassa asemassa olevilta ihmisiltä: päiväkoti- ja kouluikäisiltä lapsilta, sairailta, työttömiltä ja pienituloisilta eläkeläisiltä. Tämä vaihtoehto johtaa siihen, että suomalaisen yhteiskunnan vahvuus, tasa-arvo, heikkenee ja tavallisten ahkerien suomalaisten arki vaikeutuu. Tätä suuntaa hallitsee ajattelutapa, jossa ”jokainen on oman onnensa seppä”.

Tämä suunta tarkoittaa, että köyhän lapsesta tulee köyhä. Se tarkoittaa, että rikkaan lapsi käy eri koulua kuin köyhän lapsi. Se tarkoittaa, että hoitoa ja hoivaa saa, jos lompakossa on rahaa. Se tarkoittaa sitä, että suomalaisten osaavien työntekijöiden työehtoja voidaan polkea, eikä yhdellä työllä tule toimeen. Se tarkoittaa Suomea, joka hukkaa rakennuspalikat, joiden ansiosta se on menestynyt vuosikymmenten ajan.

Politiikassa on onneksi aina vaihtoehtoja.

Toinen vaihtoehto on tie, joka katsoo pidemmälle tulevaisuuteen. Tässä vaihtoehdossa jokainen suomalainen pidetään mukana ja jokaiselle annetaan mahdollisuus kehittää ja toteuttaa itseään.
Tässä vaihtoehdossa ymmärretään, että jokaisen päätöksen keskiössä on oltava ihminen ja ymmärretään, mitä päätökset tarkoittavat suomalaisten arjessa.

Hyvinvointiyhteiskuntaa kehitetään, rakennetaan ja vahvistetaan niin, että muutos on turvallisempaa kuin paikallaan pysyminen.

Hyvät toverit,

Vielä ei ole liian myöhäistä vaihtaa suuntaa.

Haluan tarjota neljä pointtia Suomen suunnan kääntämiseksi ja reilumman tien valitsemiseksi.

1) Otetaan kaikki mukaan.
Ei jätetä isoa osaa suomalaisia turvallisuuden ja hyvinvoinnin ulkopuolelle.
Pidetään kaikki suomalaiset samassa veneessä.

2) Panostetaan työllisyyteen tässä ja nyt.
Sosialidemokraattien esitykset ovat kaikkien käytettävissä,

3) Pidetään kiinni tärkeimmästä kilpailukykytekijästä eli osaamisesta.
Perutaan ylisuuret ja koko koulutusjärjestelmää vaurioittavat koulutusleikkaukset.
On helpompi rakentaa vahvoja lapsia, kuin korjata rikkinäisiä aikuisia.

4) Sopeutetaan talous oikeudenmukaisesti.
Ei unohdeta tulopuolta kokonaan pois keinovalikoimasta.
Laajennetaan veropohjaa aliverotetun finanssisektorin sekä suurten pääoma- ja omaisuustulojen suuntaan.
Ei jaella suuria verohelpotuksia rikkaille. Silloin lapsiperheiltä, eläkeläisiltä ja työttömiltä ei tarvitse leikata.

Hyvät juhlavieraat,

Minä uskon, että seuraavat sukupolvet voivat katsoa meitä yhtä ylpeinä kuin me katsomme menneitä sukupolvia. Se vaatii oikeita ja reiluja valintoja. Tarvitsemme Suomen, joka pitää kiinni vahvuuksistaan ja valitsee hyvinvointi-Suomen tien.

Näillä sanoilla haluan omasta ja sosialidemokraattisen puolueen puolesta toivottaa onnea 110 vuotta täyttävälle Halkian Työväenyhdistykselle. Työ oikeudenmukaisemman Suomen puolesta jatkuu!