Kuntavaalit 2017

Arkisto

Antit Pornaisissa

Tule juttusille!

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne vierailee vaalimarkkinoilla K-Marketin edustalla la 25.3 klo 10-13 (noin klo 12.30).

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman vierailee vaalitilaisuudessa Salen edustalla pe 31.3 klo 17-19 (ei tarkempaa aikaa).

===

Vain äänestämällä voit vaikuttaa!

Vaalipäivä su 9.4.2017. Ennakkoäänestys ke 29.3 – ti 4.4.2017

===

Puoluejohdon viesti:

Pidetään kaikki mukana

Kuntavaaleissa päätetään Suomen suunnasta ja palveluiden tulevaisuudesta. SDP pitää aina kiinni ihmisten tasa-arvoisesta kohtelusta. Haluamme luoda hyvinvointia jokaiseen suomalaiseen kuntaan. Hyvinvoinnin edellytykset ovat korkea työllisyys ja toimivat palvelut.

Kunnissa on tärkeää tehdä ratkaisuja, jotka tukevat koulutusta ja sivistystä. Sivistys on kykyä tehdä valintoja, ymmärtää niiden seurauksia ja arvioida näitä seurauksia kriittisesti. Niin omassa elämässä kuin yhteiseksi hyväksi. Koulutus on tämän sivistyksen kivijalka. Viime vuosien yhteiskunnallinen kehitys meillä ja maailmalla on jälleen muistuttanut sivistyksen merkityksestä.

Koulutuksen ja sivistyksen lisäksi kulttuuriin ja liikuntaan on panostettava. Monissa perheissä ollaan vaikean paikan edessä. Kulttuuri ja liikunta ovat käyneet liian kalliiksi harrastaa. Maksut ovat nousseet kohtuuttomasti, eikä kaikilla perheillä ole enää varaa niitä maksaa. Kaikki lapset eivät siis pysy mukana. Seurojen, kuntien ja valtiovallan yhteistyöllä voimme ratkaista ongelman.

Päämäärämme on aina suojella heikommassa asemassa olevia ihmisiä. Jokainen meistä tarvitsee joskus tukea elämässään. Jos et muuten tiedä, mitä teet, asetu aina heikomman puolelle. Se on hyvä ohjenuora niin politiikassa kuin elämässä yleensäkin. Lopputuloksena on silloin oikeudenmukainen, ihmisen kokoinen ratkaisu.

Pidämme vahvasti kiinni pohjoismaisesta hyvinvointivaltiosta – palveluineen ja tukiverkkoineen. Tämä on paras tapa edistää tasa-arvoa Suomessa ja parantaa ihmisten arkea.

SDP on kaikkialla Suomessa asuvien puolue. Kuntien tulevaisuuteen vaikuttaa konkreettisesti se, miten Suomen eri alueita ja niiden elinvoimaisuutta vahvistetaan. Haluamme kehittää kaupunkiemme ja kuntiemme elinvoimaisuutta. Tätä työtä haluamme tehdä yhdessä sinun kanssasi.

Pidetään kaikki mukana.

Antti Rinne                          Antton Rönnholm

SDP:n puheenjohtaja         SDP:n puoluesihteeri

===

Ehdokkaat