Risto Kuisma itsenäisyyspäivän juhlassa 6.12.2012

Arkisto

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Risto Kuisma, tervehdyspuhe Pornaisten kunnan ja seurakunnan itsenäisyyspäivän juhlassa 6.12.2012

Arvoisat kuulijat, Hyvä Juhlaväki

Osana itsenäistä Suomea on paikallinen itsehallinto. Pornaisten kunnan ja seurakunnan jäsenenä ja luottamushenkilönä minulla on mieluinen tehtävä esittää tervehdys tässä perinteisessä kunnan ja seurakunnan yhteisessä itsenäisyyspäivän juhlassa.

Suomen valtiollinen itsenäisyys on nuori, vain vajaan sadan vuoden ikäinen. Itsenäisen Suomen taival ei ole ollut helppo. Heti alussa jouduttiin veljessotaan. Kun nuoren itsenäisen valtion elämä alkoi vakiintua, itsenäisyyttä jouduttiin puolustamaan kahdessa sodassa. Sodat toivat mukanaan valtavasti inhimillistä kärsimystä. Itsenäisyydestä me suomalaiset olemme joutuneet maksamaa hinnan, jota ei voi rahassa mitata.

Tänä päivänä itsenäisyyden arvo on väljähtynyt; itsekkyys, ahneus ja rahanpalvonta ovat liian usein syrjäyttäneet muut arvot. Myös Euroopan Unioni ja monikansalliset jättiyritykset ovat vähentäneet itsenäisyyden merkitystä.

Omassa yhteiskunnassamme on paljon hyvää ja säilyttämisen arvoista. Olemme monissa kansainvälisissä vertailuissa sijoittuneet kärkitiloille, kun valtioita on vertailtu.

Yhteiskunnallisten rakennustyötä tarvitaan edelleen. Edelleen tarvitaan työtä oikeudenmukaisuuden ja paremman maailman puolesta niin valtakunnallisella kuin paikallisellakin tasolla.

Oma kotikuntamme Pornainen on itsenäinen kunta. Pornainen itsenäistyi noin 300 vuotta sitten, kun se sai oman kirkon ja erosi Porvoosta omaksi kappeliseurakunnaksi.Kunta ja seurakunta erosivat erilliseksi yhteisöiksi noin 150 vuotta sitten.

Kunnan nykyiset luottamushenkilöt ovat yksimielisesti Pornaisten itsenäisyyden kannalla. Se on meidän päämäärämme, joka velvoittaa hoitamaan yhteisiä asioita niin, että itsenäisyys voi säilyä. Avainkysymys on terve talous ja toisaalta vähintään kohtuulliset palvelut. Tällä hetkellä nämä itsenäisyyden reunaehdot ovat kunnossa.

Tuoreen tutkimuksen mukaan Pornainen on Suomen 12. elinvoimaisin kunta ja ennusteen mukaan olemme kolmanneksi elinvoimaisin kunta vuonna 2030. Eellä meitä Suomen yli 300 kunnasta ovat vain Espoo ja Kauniainen.

Oman arvioni mukaan me voimme säilyttää itsenäisen Pornaisen, jos sitä riittävästä tahdomme.

Kunta ei ole vain alueellinen hallintoyksikkö, vaan kunnalla on paljon laajempi ja syvempi merkitys asukkailleen. Oma kunta on monelle oman identeetin olennainen osa. Tämä oman kunnan perustava merkitys on unohtunut tämän päivän uusien kuntakarttojen piirtäjiltä.

Vaikka me suomalaiset olemme pieni kansa, olemme menestyneet hyvin maailman kansojen joukossa. Eräs Suomen menestystekijä on ollut yhteistyö. Yhteistyötä, yhteisiä ponnistuksia ja yhteisymmärrystä tarvitsemme edelleen yhtä suuresti kuin menneinä vuosina.Edelleen tarvitsemme myös suomalaista sisua.

Oikeudenmukaisuus, ahkeruus, rehellisyys ja luotettavuus ovat menestyvän Suomen tärkeitä arvoja. Sukupuolten välinen tasa-arvo on osa oikeudenmukaisuutta samoin kuin kokemuksen arvostus ja nuorten tasa-arvo.

Me suomalaiset tarvitsemme tervettä itsetuntoa. Terve ja vahva itsetunto mahdollistaa, että me otamme vastuun itsestämme, läheisistämme ja omasta yhteiskunnastamme. Suomi tarvitsee aktiivisia ihmisiä, jotka tekevät työtä maamme ja samalla oman menestyksensä puolesta.

Hyvinvointivaltion kansalaisina meillä on paljon oikeuksia. On laskettu, että suomalaisilla on 25 subjektiivista tai sitä vastaavaa oikeutta suhteessa julkiseen valtaan. Oikeudet voivat toteutua vain, jos on olemassa vastaavat velvollisuudet.

Meidän kannattaa oikeuksien ohella kiinnittää huomiota myös velvollisuuksiin. Jos säädämme liikaa oikeuksia, joista pidämme kiinni, tulevat velvollisuudet liian raskaaksi, jotta yhteiskuntamme voisi niistä selviytyä.

Presidentti John F Kennedyä mukaillen; Älkäämme miettikö vain sitä, mitä Suomi ja kotikunta voi tehdä meidän hyväksemme, vaan miettikäämme, mitä me voimme tehdä Suomen ja kotiseutumme hyväksi.

Vaikka katse tulevaisuuteen on meille tärkeää, yhtä tärkeää on tuntea mennyttä. Historian tuntemuksesta on suurta hyötyä, kun suunnittelemme tulevaisuutta. Vaikka emme ole menneisyyden vankeja, kannattaa siitä ottaa oppia.

Meistä jokainen voi vaikuttaa siihen, millainen isänmaamme on tulevina vuosikymmeninä. Tulevaisuuteen kannattaa katsoa rohkeasti, ennakkoluulottomasti ja menneistä oppia ottaen.

Kun tänään juhlimme Suomen itsenäisyyttä, on tärkeää arvostaa ja kiittää menneitä sukupolvia ja kaikkia heitä, jotka ovat tätä maata rakentaneet. He voivat olla ylpeitä työstään.

Aivan erityinen kiitos ja kunnioitus on kohdistettava sotiemme veteraaneille, jotka kaiken muun ohella kantoivat ylimääräisen ja raskaan sodan taakan.

Sodan taakka oli raskas myös yli 400 000 kotinsa jättämään joutuneellle evakolle.Suomalaisen yhteiskunnan ja karjalaisten elinvoimaa osoittaa se, että karjalaisten sijoittaminen onnistui paremmin kuin mikään vastaava asuttaminen maailmassa.

Syvä kunnioitus sotiemme veteraaneille ja heidän läheisilleen.

Hyvät kuulijat

Meillä on kaunis ja hyvä isänmaa.

Haluan lopettaa runontekijän sanoin:

”Herra, intoa meille anna, aina maatamme rakastamaan.”

Hyvää Itsenäisyyspäivää teille kaikille !