SDP PORNAINEN KUNTAOHJELMA

YHDESSÄ ETEENPÄIN!

Pornaisten kunta tarjoaa maaseutumaisen elinympäristön, jossa kuntataajaman palvelut ovat pyörämatkan päässä. Se on elinvoimaisten kylien kunta, luonnonkauniissa maisemissa ja lähellä Uudenmaan suuria keskuksia.

SDP:n kuntaohjelma 2021 nostaa esiin kolme teemaa: perheiden hyvän ja sujuvan arjen niin, että peruspalvelut ovat lähellä, ainutlaatuisen ympäristön ja siitä huolehtimisen, liikenteen ja tietoliikenteen kehittämisen.

Me haluamme mennä yhdessä eteenpäin.

 • SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT KUULUVAT MEILLE KAIKILLE

Peruspalvelut, kuten koulut, päivähoito sekä sosiaali- ja terveyspalvelut, kuuluvat meille kaikille. Me sosialidemokraatit haluamme säilyttää ne lähellä ja kaikkien saatavilla. Me haluamme kehittää paikallisia kulttuuripalveluita ja monipuolisia harrastusmahdollisuuksia, jotka lisäävät yhteisöllisyyttä. Terveysaseman lisäksi myös kirjasto on meille tärkeä!

Kunnan tarjoamien palvelujen tulee olla esteettömiä ja vammaisten oikeuksien tulee olla samat kuin muillakin kuntalaisilla.

Yksinkertaisesti me haluamme tarjota sinulle ja perheellesi turvallisen ja aktiivisen elinympäristön, jossa perusasiat ovat kunnossa. Me haluamme luoda nykyaikaisen ja kehittyvän kunnan, jonka viestintä toimii.

 • IHMISTEN HYVINVOINTI SYNTYY LUONNOSTA

Me sosialidemokraatit haluamme pitää huolta ympäristöstä. Me haluamme, että Pornaisten luonto ja vesistöt säilyvät puhtaina ja monimuotoisina. Me haluamme, että Pornainen on ekologinen, kestävän kehityksen kunta. Tähän vaikutetaan ympäristönsuojelulla, kaavoituksella ja virkistysmahdollisuuksia lisäämällä. Me haluamme rakentaa rantapolun Halkiasta Laukkoskelle! Me haluamme lisätä joen ja muiden vesistöjen virkistyskäyttöä, kuten kalastusta ja melontaa.

Meille sosialidemokraateille ympäristö tarkoittaa myös työympäristöjä, sosiaalista ympäristöä ja asuinolosuhteita. Vaalimme avointa, lämmintä, avuliasta ja vastaanottavaista ilmapiiriä. Haluamme tukea työntekoa, yrittämistä ja maataloutta alueellamme.

 • TYÖMATKOJEN HELPOTTAMINEN JA NOPEAT DATAYHTEYDET

Tieverkoston kunto, pyöräteiden rakentaminen ja joukkoliikenteen kehittäminen ovat elinehtoja Pornaisten tulevaisuudelle. Nopeat nettiyhteydet mahdollistavat etätyöt. Sujuva joukkoliikenne on ekologista ja tasa-arvoista – ilman omaa autoakin pitää päästä palveluihin ja harrastuksiin. Kevyenliikenteenväylät lisäävät ihmisten terveyttä ja turvallista liikkumista. Siksi me haluamme pyörätien läpi pitäjän!

 • Tämän kuntaohjelman taustalla ovat kuntalaiset.

Me kuuntelimme. Järjestimme kaksi ministerivierailua, joiden yhteydessä keräsimme kuntalaisten näkemyksiä ja toiveita sekä somessa että livenä. Järjestimme kuntakävelyitä ja tilaisuuksia, joissa kuntalaiset esittivät ajatuksiaan.

Saimme 150 ehdotusta. Niiden pohjalta rakennettiin Pornaisten SDP:n kuntaohjelma.

Kuntalaiset haluavat

 • Peruspalvelut pysyvät Pornaisissa
 • Pyörätien läpi pitäjän, se lisää terveysliikuntaa ja hyvinvointia, tuo turvallisuutta kulkijoille
 • Toimivat tietoliikenneyhteydet ja julkista liikennettä, myös opiskelijat huomioiden
 • Luontoliikuntaan panostamista ja tiedottamista
 • Rantareitin Laukkoskelta Halkiaan
 • Keskustan alueen viihtyvyyttä, siisteyttä ja toimivuutta, kävelytiet rantaan, Patalammen ja frisbeegolfkentän alueen puistomaiseksi kunnostamista, uimarantoja joelle
 • Vesistöjen kunnostamista virkistyskäyttöön
 • Parempaa viestintää
 • Nuorille mielekästä tekemistä
 • Ympäristönsuojelumääräysten noudattamista, niin että ”Luonnollisesti Pornainen” on totta

SDP PORNAINEN KUNTAOHJELMA 2021, 12.3.2021