Jorma Laukka

Takaisin kuva         Takaisin luettelo

1) Ikä, ammatti, koulutus, työpaikka, perhe?
63v eläkeläinen, ekonomi. Vaimo, kolme lasta ja kolme lastenlasta.

2) Luottamustehtävät kunnassa, järjestöissä ym?
Varavaltuutettu, tarkastuslautakunnan jäsen, käräjäoikeuden lautamies, HUS:n Porvoon sairaanhoitolautakunnan varajäsen, Halkian Työväenyhdistyksen johtokunta, Pornaisten Eläkkeensaajien sihteeri.

3) Mikä on parasta Pornaisissa?
Luonto ja rauhallisuus.

4) Mikä on kunnan tärkein tehtävä?
Pitää huoli siitä, että kunta on kaikille kuntalaisille hyvä paikka asua ja että asukkaat saavat tasapuolisesti ja mutkattomasti tarvitsemansa palvelut kunnastaan.

5) Mikä on Pornaisten kunnan suurin tulevaisuuden haaste?
Kuntaan pitää saada lisää asukkaita ja työpaikkoja muuten uhkaa näivettyminen.

6) Miksi olet ehdolla kunnanvaltuustoon?
Haluan olla mukana tuomassa Pornaisiin lisää elinvoimaa ja pitämässä pornaislaisten puolta kuntakentässä.

Elinvoimaa

Kunnan elinvoimaisuuden perustana on riittävä työpaikkaomavaraisuus joka takaa riittävän verotulokertymän. Kunnan elinkeinopolitiikan on tuettava työllisyyden, yrittäjyyden ja elinkeinojen kehittymistä.

Pienet kunnat ovat perinteisesti keskittyneet yrityspalveluiden tuottamiseen, kuten neuvontaan ja toimitilojen saamisen edistämiseen.

Pienten kuntien elinvoimaisuuden turvaamiseksi ja kasvukeskusten pullonkaulojen ehkäisemiseksi tarvitaan entistä tehokkaampaa kuntien ja kunnallisten yritysten välistä yhteistyötä ja seudullista suunnittelua elinkeino- ja yritystoiminnassa, niin Pornaisissakin. Aktiivinen elinkeinopolitiikka on Pornaisille tulevaisuuden elinehto. Kunnan tavoitteiden täsmentämiseksi on luotava suunnitelmallinen ja realistinen elinkeinostrategia. Strategiassa on asetettava tavoitteet yrityspalveluiden ja elinkeinonharjoittamisen osalle.

Jorma