Päivi Liu

Takaisin kuva         Takaisin luettelo

1) Ikä, ammatti, koulutus, työpaikka, perhe?
59 v. kirkon lastenohjaaja, nuorisonohjaaja, diakoni, Pornaisten seurakunta, mies ja 4 lähes aikuista lasta, koira.

2) Luottamustehtävät kunnassa, järjestöissä ym?
Pornaisten kunnanhallituksen varapuheenjohtaja, Mustijoen perusturvan 1. varapuheenjohtaja.

3) Mikä on parasta Pornaisissa?
Kunnan sisäiset lyhyet välimatkat, tehostuneet terveysasema- ja lääkäripalvelut, luonnon kauniit maisemat, kannustava ja toimiva yhteistyö eri yhteisöjen ja järjestöjen kesken, terve väestörakenne, vähäinen työttömyysprosentti.

4) Mikä on kunnan tärkein tehtävä?
Huolehtia kunnan talouden tasapainosta ja palveluista kuntalaisten hyvinvoinnista tinkimättä.

5) Mikä on Pornaisten kunnan suurin tulevaisuuden haaste?
Säilyttää kunta elinvoimaisena, saada lisää asukkaita ja huolehtia kunnalle tulevista velvoitteista sekä lähipalveluista.
Liikenneyhteyksien säilyminen ja kevyenliikenteen väylien rakentaminen.
Paikallisdemokratian kehittäminen ja asukkaiden kuuleminen maakuntahallinnon etäännyttäessä hallintorakenteita.

6) Miksi olet ehdolla kunnanvaltuustoon?
Olen ollut mukana kunnallispolitiikassa 90-luvulta lähtien, joten minulla on näköalaa molempiin suuntiin. Tahdon olla mukana kehittämässä Pornaista siten, että täällä asukkaat viihtyvät ja palvelut kehittyvät.