Sari Silta

Takaisin kuva         Takaisin luettelo

1) Ikä, ammatti, koulutus, työpaikka, perhe?
50 v, talous- ja velkaneuvoja, oikeustradenomi, yh.

2) Luottamustehtävät kunnassa, järjestöissä ym?
Rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsen kaksi kautta, Keravan uimareitten toiminnantarkastaja, Lahankosken ympäristöyhdistyksen hallituksen jäsen.

3) Mikä on parasta Pornaisissa?
Rikas ja monimuotoinen luonto; tiivis- ja lämmin yhteisöllisyys, ihminen on ihminen toiselle.

4) Mikä on kunnan tärkein tehtävä?
Pitää kuntalaista huolta. Ja mielestäni sivistyksen mittari on se miten yhteisö pitää huolta ja kohtelee heikoimmassa asemassa olevista kuntalaisistaan. Lisäksi se, että päätösvalta ja palvelut säilyisivät mahdollisimman lähellä kuntalaisia.

5) Mikä on Pornaisten kunnan suurin tulevaisuuden haaste?
Kunnan asukkaiden oma päätäntävalta ja se, että palvelut säilyisivät lähellä ja kohtuuhintaisina.

6) Miksi olet ehdolla kunnanvaltuustoon?
Siksi, että tulevaisuuden haasteet tässä sote- ym. myllerryksessä koskettavat meitä kaikkia ja haluan osaltani olla varmistamassa, että oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen kohtelu toteutuisi. Lisäksi haluan pitää huolta, että pidetään meidän oma maaseutu elinkykyisenä tukien niin maatalousyrittäjiä kuin myös paikallisia pieniä ja keskisuuria yrityksiä, koska he luovat kuntaan myös työpaikkoja, jotta saamme kuntaan lisää veronmaksajia nuorisoa unohtamatta. Lisäksi haluan olla vaikuttamassa siihen, että palvelut edelleenkin säilyisivät lähellä kuntalaisia ja kohtuuhintaisina.