Seurakuntavaalit 2018

Valitsijayhdistyksemme

VÄLITÄ JA VAIKUTA – Pornaisten sosialidemokraattinen kirkkoväki

Marraskuussa valitaan evankelisluterilaisen kirkon luottamushenkilöt seurakunta- ja kirkkoneuvostoihin sekä kirkkovaltuustoihin. Luottamushenkilöt valitaan jäsenvaalilla neljäksi vuodeksi. Äänioikeutettu on jokainen 16-vuotta täyttänyt kirkon jäsen ja vaalikelpoinen ehdokkaaksi jokainen 18-vuotta täyttänyt siinä seurakunnassa, jossa asuu.

Vaalien ennakkoäänestys on 6.-10.11.2018 ja vaalipäivä 18.11.2018

Ryhdy ehdokkaaksi! Ota yhteyttä!

Pertti Runolinna, 0400 281 044, pertti.runolinna@gmail.com
Matti Leivoja, 040 517 0252, mat.lei@hotmail.com

Ohjelmamme:
Meillä Pornaisissa on kaunis kirkko ja hyvä seurakunta, joka toimii erinomaisesti kaikilla toimialueillaan.
Me haluamme kutsua kirkkoon kuuluvia jäseniämme ja kannattajiamme mukaan ja vaikuttamaan kirkon työhön sekä paikallisesti että laajemmin kirkon piirissä.
Me toimimme sellaisen kirkon puolesta, jossa ketään ei jätetä yksin ja kaikista pidetään huolta.
Seurakunta on yhteisvastuun yhteisö ja kaikki ihmiset ovat samanarvoisia.
Tärkeitä arvoja ovat solidaarisuus, suvaitsevaisuus, vastuullisuus ja kansainvälisyys.
Toimialueiden resurssit on turvattava. Keskiössä ovat tänä päivänä erityisesti diakonia ja nuorisotyö, joihin tarvitaan myös vapaaehtoisia.
Kunnan, seurakunnan ja yhdistysten yhteistyöhön lasten, nuorten ja perheiden sekä erityisryhmien parissa suhtaudutaan myönteisesti.
Seurakunnan tulee kantaa vastuuta ympäristöstä.
Kirkon kiinteistöjen pitää olla kaikille saavutettavia.
Kirkon hallintoa tulee kehittää.

Tutustu SDP:n seurakuntavaaliohjelmaan